İLETİŞİM SEKMESİNDEN MESAJ BIRAKANLARA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Sayın İlgili,

Kore Şehitleri Caddesi, Üst Teğmen Mehmet Gönenç Sokak No 47 GALATA  Plaza 34349 Zincirlikuyu 

İstanbul adresinde mukim GALATA Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. (“GALATA ”) ;

Paylaşmış olduğunuz adınız, soyadınız ve e-posta adresinizi;

amaçlarıyla sınırlı olarak kullanmaktadır. Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, üçüncü kişi alıcı gruplarına aktarılmadan internet sitesi üzerinden otomatik yollarla işlenmektedir.


Kişisel verileriniz iletişim kurmak ve internet sitesi üzerinden gelen talepleri karşılamak hukuki sebebiyle Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının f bendinde belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla GALATA ’nın meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak internet sitesinin iletişim sekmesi üzerinden göndereceğiniz mesaj vasıtasıyla otomatik yolla toplanmaktadır.


İlgili kişi, GALATA ’ya başvurarak kendisiyle ilgili;


İlgili kişilerin haklarına ve Kanunun uygulanmasına ilişkin talepler, yazılı olarak Kore Şehitleri Caddesi, Üst Teğmen Mehmet Gönenç Sokak No 47 GALATA Plaza 34349 Zincirlikuyu –İstanbul adresine iletilebilecektir. GALATA , bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandırır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.


GALATA Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.